Var med och påverka Skaftung ungdomsförenings framtid!

13.05.2019 kl. 19:11
Delta i en enkät om Skaftung UF:s verksamhet. Kom med utvecklingsförslag och andra tankar kring SKUF:s verksamhet som du har!

På Skaftung ungdomsförenings årsmöte 7.4.2019 beslöt vi att försöka ta reda på hurdan verksamhet man önskar att ungdomsföreningen ska syssla med. Därför uppskattar vi om du tar dig tid att fylla i den här enkäten. Vi vill veta vad som uppskattas, vad som saknas och andra åsikter du kan tänkas ha. TACK! :)

Enkäten är anonym - vi kommer alltså inte veta vem som har svarat.

Om du känner att du vill diskutera något om SKUF kan du ringa ordförande Alexia, 0400893610

https://docs.google.com/forms/d/1Qtk4hIjQerpSu46RYus04QlZrEQ26kD-CdfzIzzfhYc/edit?usp=sharing

 

Alexia Sahl