Årsmöte 2017

26.02.2017 kl. 19:01

Skaftung ungdomsförening höll årsmöte 19.2.2017 med stadgeenliga ärenden, samt planering inför det kommande föreningsåret startade. 

Under mötet bestämdes medlemsavgifterna 2017 och en ny styrelse valdes.
Man slog även fast hyresavgifterna till:

Hela lokalen - 200€/tillställning året om.
Serveringsrummet - 60€/tillställning året om.
Möteshyra för föreningar i byn - 20€ (serveringsrummet)
Vattenpostavgiften höjdes med 5€ och är således nu 35€

Man bestämde även att försöka hitta någon som skulle ha hand om kiosken under sommaren. 

De evenemang som finns inplanerade nu är:

Påskfest 15.4.2017 - påskbrasa följt av middag inne i lokalen. 

Skaftung UF 110 år 15.7.2017 - jubileumsdag som rivstartas med allsång och program. Mot kvällskvisten ordnas den traditionsenliga Laxdansen. 

Förutom detta beslöt man även att rusta upp lokalen med målarfärg och om tid och kraft räcker till även en renoveringen inne i lokalen. 
Slutligen ska man också försöka uppdatera de föråldrade stadgara som föreningen har.

Alexia Sahl